logo_BCi FR NL EN
     
BCi Voorstelling onze waarden Onze diensten Contacteer ons

BCI wist zich snel een plaats te veroveren in de dienstensector van de industriële schoonmaak. Het uitgebreide gamma van de voorgestelde diensten en het multifunctionele aanbod maken van BCI een uitgelezen partner voor elke onderneming die zijn werkruimte in alle vertrouwen wenst te onderhouden en te valoriseren.

De specificiteit van BCI ligt in een succesvolle combinatie van vernieuwing en ervaring. Zelfs al is BCI een jong bedrijf, het is niet aan zijn proefstuk toe op het vlak van dienstverlening. BCI wil vulde deze ervaring aan met zijn dynamische en vernieuwende geest.

Een duurzame samenwerking stoelt op een uniek partenariaat. BCI onthaalt haar klanten met een luisterend oor om zo goed mogelijk aan hun eisen te kunnen tegemoetkomen.

Dank zij haar professionalisme is BCI de bevoorrechte partner geworden van verschillende befaamde ondernemingen.

titre_BCi
 

BCI stelt alles in het werk voor een optimale doeltreffendheid. Zowel het gekwalificeerde en ervaren personeel als de meest efficiënte werkinstrumenten en – methodes waarborgen de kwaliteit van de geleverde prestaties. Dank zijn haar beschikbaarheid, flexibiliteit en luisterbereidheid is BCI een ideale partner waarop u kan rekenen. En dit aan heel aantrekkelijke tarieven.

 

BCI hecht veel belang aan het welzijn van haar personeel. Elke medewerker krijgt een aangepaste opleiding en begeleiding, wordt naar waarde geschat en ontvangt een correct loon en vergoedingen, dit alles in een gezellige werksfeer die te danken is aan het nauwe teamverband dat heerst binnen de ploeg. Ons beleid steunt op fundamentele waarden als respect voor de ander, luisterbereidheid, behulpzaamheid en integriteit.
BCI Op deze manier schept BCI een klimaat dat kwaliteitswerk bevordert : onze werknemers zijn gemotiveerd en voelen zich betrokken, ze vervullen hun taken met plezier en vertrouwen, geven het beste van zichzelf en behoren aldus tot de meest doeltreffende werkkrachten.

 

Elke klant is uniek en heeft zijn specifieke noden en prioriteiten. Dit is de reden waarom BCI haar diensten voortdurend bijstelt in functie van de bijzondere behoeften van elke klant en aldus doeltreffende oplossingen uitwerkt op maat van iedere klant.

 

Een goede communicatie is de basis van een gezonde en duurzame samenwerking. Iedere klant kan toelichting bekomen betreffende het programma en de prijsbepaling, dagelijks het verloop van de gebeurtenissen opvolgen en de regelmatig opgestelde verslagen raadplegen. Op deze manier wordt elke eventuele opmerking vlug opgevangen en staat BCI klaar om er een gepast gevolg aan te geven. Tot slot onderwerpt BCI zich aan alle controles om transparantie en kwaliteit te waarborgen.

 
 

BCI wil steeds aan de top staan van de schoonmaaktechnieken. Dit is de reden waarom BCI haar werkmethodes en leveranciers van producten en apparaten zorgvuldig uitkiest en regelmatig aanpast, om zo vooruitstrevend en doeltreffend mogelijk te zijn, steeds met respect voor het milieu. BCI deinst er bovendien niet voor terug creatief te zijn en initiatief te nemen, door te proberen anticiperen op de noden van haar klanten alsook op haar eigen behoeften.
BCI wil een modern en realistisch bedrijf zijn, want dit vormt een waarborg voor een gezond bedrijf.

 

BCI stelt steeds de beste verhouding prijs/kwaliteit voor. Dit eenvoudigweg dank zij het feit dat de dienstverlening van BCI kadert in een visie, er wordt niets aan het toeval overgelaten. Onze dienstverlening onderscheidt zich door visie, ervaring, voorbereiding en optimalisatie.

design by : www.sabri.be - Sabri Bouabdallah