logo_BCi FR NL EN
     
BCi Voorstelling onze waarden Onze diensten Contacteer ons
Onze diensten
Elk bedrijf, elke omgeving, elke werkvloer vraagt een specifieke benadering op vlak van schoonmaak, waarbij aangepast materiaal en technieken aangewend dienen te worden. Dit is de reden waarom wij een heel uiteenlopend gamma van diensten aanbieden, dat “volgens wens” kan aangevuld worden.
Naast regelmatige onderhoudsdiensten bieden wij ook eerder punctuele diensten aan voor bijzondere aanvragen.
Schoonmaken van kantoren
Schoonmaken van kantoren À côté des services d’entretien régulier, nous proposons nos services de manière plus ponctuelle pour des demandes plus spécifiques.
Een gezonde en schone werkomgeving draagt zonder twijfel bij tot het fysiek en moreel welzijn van de werknemers. Gemotiveerde en ervaren werkploegen zorgen ervoor dat uw werkomgeving in een onberispelijke staat verkeert, op de voor u meest geschikte uurregeling, over welk soort vloer of plafond u ook beschikt.
Wij onderhouden en reinigen uw :
    kantoren, vergaderzalen, tentoonstellingszalen, feestzalen
    bankkantoren
    handelspanden
    werkplaatsen, sanitair
    scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, kribbes
Agro-alimentaire sector
Agro-alimentaire sector Alimentaire hygiëne en veiligheid worden gewaarborgd door een grondige reiniging van uw installaties overeenkomstig de geldende normen binnen uw structuur.
Wij onderhouden en reinigen :
    Keukens
    Koelkasten, machines
    Voorraadruimtes
    Vloeren, muren, plafonds
Reinigen van IT-materiaal
Reinigen van IT-materiaal Het regelmatige onderhoud van informatica-materiaal en kantooruitrusting vermeedert de doeltreffendheid en levensduur ervan.
Met aangepast materiaal desinfecteren en beschermen wij uw kantoormateriaal zonder deze te beschadigen.
Wij onderhouden en reinigen :
    Computers en printers
    Telefoon- en faxinstallaties
Reinigen van vensters
Reinigen van vensters In alle veiligheid geven wij een nieuwe glans aan uw vensters in alle vormen en groottes, dank zij onze aangepaste technieken.
Wij onderhouden en reinigen :
    Vensters, raampjes, uitstalramen
    Spiegels, glazen wanden
    Raamkozijnen
Onderhoud buitenruimte
Onderhoud buitenruimte Om het positieve imago van uw bedrijf te weerspiegelen, dienen uw buitenruimtes even goed verzorgd over te komen als uw binnenruimtes.
Wij onderhouden aldus ook uw buitenruimte, in functie van uw wensen.
Wij onderhouden en reinigen :
    Opritten
    Parkings, koeren
    Wagenparken
Onderhoud van groene zones
Onderhoud van groene zones De dag van vandaag zijn groene zones meer dan kostbaar.
Wij zijn ons dan ook bewust van het belang van een geschikt onderhoud van de parken, tuinen en plantsoenen rond uw gebouwen en bieden u volgende dienstverleningen aan:
    Grasperken onderhouden
    Struiken en hagen bijsnoeien, snoeien of omhakken
    Ontgrassen en ontmossen
    Bladeren en afval opruimen
Total Quality Services / Multiservices
Total Quality Services / Multiservices Het concept multiservice maakt deel uit van onze bedrijfsstrategie: met andere woorden, u stelt zelf het pakket samen van de diensten die u geleverd wenst te zien door BCI, of het nu gaat om regelmatige prestaties of om meer occasionele werken.
Wij stellen bijvoorbeeld voor :
    Schoonmaak na verbouwing, renovatie of schadegeval
    Verhuis, kleine herstelwerken, voorbereiding van zalen
    Reinigen van tapijten, plafonds, vloeren, verlichting
    Renovatie werken en transformatie

 

design by : www.sabri.be - Sabri Bouabdallah